Vanaf 1 januari 2017 gaat voor de Metaal en Techniek een nieuwe regeling in voor het toekennen van extra vakantierechten voor oudere werknemers. De nieuwe regeling kent onder meer een overgangsbepaling voor werknemers die op 31 december 2016 al in dienst zijn en extra vakantierechten hebben.

De aanpassing van de laatste cao (2019-2021) afspraken zijn in de rekentool verwerkt.

Hier is een rekentool om aan te geven hoeveel extra vakantierechten een werknemer in de Metaal en Techniek kan krijgen op de peildata 30 juni en 31 december volgens artikel 51 CAO.

Aan de uitkomst van de berekening kunnen geen rechten worden ontleend. De cao is uiteindelijk leidend.

Op dit moment volledig arbeidsongeschikt